thrill kill cult

Dziś dwupak, po pierwsze pasek: Po drugie – skąd taki zupełnie niepasujący tytuł? Ano stąd:

Share Button